Stichting nieuw thuis voor huisdieren

  
 
 
 
 
 
- Tijdelijke opvang:
Er kan zich een situatie voordoen dat men voor enige tijd niet meer voor het huisdier kan zorgen. Te denken valt bijvoorbeeld aan ziekte, een opname, ed. Een pension kan dan behoorlijk in de kosten lopen. In een van onze gastgezinnen van onze stichting kan het dier opgevangen worden tegen een vergoeding van de onkosten.

- Definitieve herplaatsing:
Elke ter herplaatsing aangeboden huisdier wordt door ons thuis bezocht, met het doel uitvoerige informatie te krijgen over gedrag en karakter. Tijdens een voorbezoek bij de aspirant-eigenaar thuis wordt gekeken of er sprake is van een goede match. Dit om de teleurstelling van een mislukte herplaatsing bij het dier, maar ook bij het nieuwe baasje zoveel mogelijk te voorkomen! Tijdens een proefperiode kan men bekijken of het inderdaad “klikt”.

Nazorg bestaat uit een tweetal bezoeken (na een maand, na een half jaar) na plaatsing. Begeleiding bij eventuele gedrags-problemen behoort tot de mogelijkheden.
Tot onze stichting horen een aantal speciaal opgeleide gedragstherapeuten voor honden.

Ook vangen wij senioren honden en katten op die door b.v een medisch probleem niet herplaatsbaar zijn, ze blijven dan in een gastgezin tot aan hun dood.